Falenickie Zimowe Zawody na Orientację FalInO
Sezon 2023
Klub InO Stowarzysze / Team 360º