Spotykamy się w Nadarzynie już za 2,5 tygodnia...

....na IV rundzie Pucharu Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientację. Czas więc odkryć trochę więcej informacji na temat tras z jakimi będzie można się zmierzyć.

W sumie w terenie znajdą się 34 punkty kontrolne. Potwierdzenie ich wszystkich będzie prawdopodobnie konieczne do wygrania na trasie czerwonej, jednak aby być na niej klasyfikowanym potwierdzić będzie trzeba minimum 21 dowolnych punktów. Ci, którzy zdecydują się zakończyć rywalizację z jeszcze mniejszą liczbą potwierdzeń, zostaną sklasyfikowani na trasie niebieskiej. Cała rywalizacja na połączonym dystansie niebiesko-czerwonym będzie trwać 9 godzin.

Zawodnicy otrzymają dwie mapy w formacie A3: jedną topograficzną w skali 1:50 000 z naniesionymi 20 punktami oraz drugą specjalistyczną, do RJnO w skali 1:25 000 z pozostałymi 14 punktami. Zapewniamy, że wariant optymalny nie będzie łatwy do znalezienia. Jeśli ktoś go odnajdzie, to na trasie niebieskiej powinien zmieścić się w 50 km, a na czerwonej w 105 km, przy założeniu potwierdzenia kompletu punktów kontrolnych.

Na trasie zielonej będzie mniej operacji mapą ponieważ cała trasa zmieściła się na jednym arkuszu A3. Skala mapy to 1:20000 i do znalezienia będzie 11 punktów kontrolnych. Aby nie było zupełnie łatwo, dwa punkty na mapie zostaną umieszczone na fragmencie mapy topograficznej, który będzie trzeba dopasować do pozostałej cześci mapy specjalistycznej do RJnO. Dla osób, które będą chciały pokonać całą trasę zawodów do przejechania będzie minimum 22 km.

Pomimo rosnącego zurbanizowania terenu warszawskiego pasma zachodniego, optymalne warianty przejazdów będą tylko zahaczały o asfaltowe drogi. Najwięcej z utwardzonymi duktami będą mieli do czynienia zawodnicy z trasy czerwonej.

Dzięki patronatowi wójta gminy Nadarzyn, start zawodów odbędzie sie na stadionie gminnym na ulicy Żółwińskiej, a linia mety będzie się znajdowała na bieżni przed trybuną honorową. Samochody będzie można zaparkować przed terenem zawodów.

Zgłoszenia są już od pewnego czasu otwarte i nawet znaleźli się pierwsi chętni. Czekamy na kolejne osoby.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany komunikat startowy, głównie w zakresie parametrów tras.

ZałącznikWielkość
PDF icon PM_RMnO_20180714_Komunikat_v2.pdf214.3 KB