Oddział Zamknięty, czyli Mazowiecki Zlot InO

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację i Klub InO Stowarzysze serdecznie zapraszają na XVIII Mazowiecki Zlot InO. Trasa jest dostępna tutaj na stronie Klubu. Można ją przebyć w dowolnej porze dnia i/lub nocy, dowolnym środkiem transportu oraz w dowolnym składzie osobowym - oczywiście im nas więcej tym lepiej! Trasa jest bezobsługowa, do przebycia między 25 grudnia a 8 stycznia.

Serdecznie zapraszamy odwiedzenia Oddziału Zamkniętego!

Komentarze

Cześć, o co chodzi z opisem

Cześć, o co chodzi z opisem pkt x y i z na mapie? I o co chodzi z polami po prawej stronie karty startowej? BPS BPK 60, 90?

Cześć,

Cześć,

punkty x, y i z należy samemu nanieść na mapę (zgodnie z ich opisem).

Pola BPS, BPK, 60, 90 są tylko dla sprawdzającego kartę (punktacja).