Zawody w Halloween?

Orientaliści - chodzi mi po głowie zorganizowanie imprezy na orientację w Halloween (31 października), który w tym roku wypada w sobotę.

Jednak przed przystąpieniem do ewentualnych działań chciałam poznać Wasze zdanie w zakresie chęci uczestnictwa oraz preferowanej formy i terenu.

Dajcie głos tutaj (czas jest do niedzieli 4.10. godz. 20:00).

W zależności od odpowiedzi będzie lub nie będzie dalsza część tematu ;)

Komentarze

Podsumowanie ankiety:

Podsumowanie ankiety:
Oddano 30 głosów: 7 osób stwierdziło, że NIE wzięłoby udziału w zawodach 31 października, a 23 wybrało odpowiedź „TAK, to doskonały termin”.

Spośród osób, które wzięłyby udział w zawodach 10 osób (43%) wybrało wersję sportową – rogaining 90 lub 180-minutowy, a 12 osób (52%) – turystyczną, jeden dłuższy etap MnO. Jedna osoba nie określiła swoich preferencji.

Jeśli chodzi o teren zawodów to 10 osób (43%) wybrało teren leśny, a 11 osób (47%) – miejsko-parkowy. Dwie osoby nie wyraziły swojego zdania.

Ankieta wskazała, że jest zainteresowanie uczestnictwem w zawodach w Halloween, co bardzo mnie cieszy. W ciągu najbliższego tygodnia możecie spodziewać się więcej szczegółów :)