Kalendarz - instrukcja obsługi

Kalendarz obejmuje wszystkie imprezy, które administrator uznał za warte uwagi dla siebie oraz innych entuzjastów orientacji z Warszawy i okolic. Do kalendarza wszyscy zalogowani użytkownicy mogą także dodawać pozycje prywatne, widoczne na liście tylko dla osoby, która je dodała. Przeniesienie zawodów z kalendarza prywatnego do ogólnodostępnego jest możliwe, o ile administrator uzna to za dobry pomysł. Petycje w tej sprawie można wysyłać na nasz adres kontaktowy.

Obecnie działają dwie wersje kalendarza: stara i nowa. W starej wersji selekcja imprez odbywa się za pomocą kliknięcia odpowiedniego odnośnika. W nowej wersji jest formularz pozwalający na bardziej wyrafinowane wyszukiwanie. Zalogowani użytkownicy cierpiący na różnego rodzaju alergie (np. rowerowe, narciarskie lub turystyczne) mogą dodatkowo za pomocą stałego filtra wyskrobać z widocznego dla siebie kalendarza powodujące te alergie kategorie imprez.

W nowym kalendarzu jest możliwość wyszukiwania imprez lokalnych. Przez imprezy lokalne należy rozumieć imprezy zarówno rangi regionalnej, jak i krajowej rozgrywane w podanym regionie. Jeśli region nie jest podany, są to wszystkie imprezy rangi regionalnej.