Zgłoszenia

Było  Będzie

NrZawodyStatus
13 sierpnia 2021 (wtorek)
72. OrtInO
Warszawa-Stare Włochy
225 września 2021 (sobota)
Mistrzostwa Polski, PN i KMP w RJnO (sztafety dwuzmianowe)
Stara Kuźnia
325 - 26 września 2021 (sobota - niedziela)
Mistrzostwa Polski, PN i KMP w RJnO (indywidualne)
Stara Kuźnia